Sertifikalarımız

KİMYASAL YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Bilim Kimya olarak, tüm faaliyetlerimizi müşterilerimizin ve ilgili tüm tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde yürütürken, doğal kaynakları akıllıca kullanmaya, çevre koruma performansımızı sürekli geliştirmeye ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı kalmaya kararlıyız.

Bu hedeften yola çıkarak tüm arzumuz ve taahhüdümüz, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve bu etkilere neden olan davranış ve koşulları sürekli iyileştirmektir.

Çevrenin korunması ile ilgili tüm kanunlara, yönetmeliklere, müşterilerimizin bu konulardaki beklentilerine ve ZDHC gibi uluslararası kuruluşların yönergelerine uygun olarak, sürekli gelişim prensibi ile faaliyetlerin çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için sürekli çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

Tesislerimizde ZDHC MRSL’de listelenen tehlikeli maddelerin kullanımını ve emisyonlarını ortadan kaldırmaya kararlıyız.
Bu sebeple:
Çalışanlarımızın, toplumun, çevrenin ve tüketicilerimizin sağlığının korunmasını sağlamak için üretim süreçlerimizde daha güvenli ve sürdürülebilir kimyasal hammaddeler kullanıyoruz.

Son ürünlerimizdeki kısıtlanmış maddelerle ilgili küresel mevzuata ve müşteri gereksinimlerimize uygunluğumuzu yaptırdığımız analizlerle sürekli denetim altında tutuyoruz.

Kimyasal yönetimi uygulamalarımıza ilişkin uygulanabilir bilgileri şeffaf bir şekilde dış paydaşlarla (Markalar, alt yükleniciler ve müşterilerimiz gibi) ve iç paydaşlarla (çalışanlar, işçiler ve personel) paylaşıyoruz.

Sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için tüm çalışanlarımıza kimyasalların güvenli kullanımı, depolanması ve taşınması konusunda düzenli eğitimler veriyoruz
Personelimizin Kimyasal Yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini eğitimlerle sürekli olarak güncelliyoruz.

ABDULRAHMAN ATA AKBAL
Genel Müdür

Sertirikalarımız

external
Bilim Endüstriyel Kimyasallar 9001
external
Bilim Endüstriyel Kimyasallar 10002
external
Bilim Endüstriyel Kimyasallar 14001
external
Bilim Endüstriyel Kimyasallar 45001
external
Bilim Endüstriyel Kimyasallar GMP