SLES Esaslı Betain İlaveli Sıvı El Sabunu – 2

SLES Esaslı Betain İlaveli Sıvı El Sabunu – 2

SLES Esaslı Betain İlaveli Sıvı Sabun Formülü – 2

Formültasyon Malzemeleri;                                                   Ağırlık %:
Sulforokanol L225/1 veya L327                                                          35
veya L170/1, L270/1, L270/1A veya L370                                      13
Rokamina K30                                                                                       6.0
Rokanol NL75/50                                                                                  3.0
Rokamid KAD                                                                                         2.0
EDTA                                                                                                       0.1
Üre                                                                                                           1.0
NaCI                                                                                                         1.0
Su Ekleme                                                                                             100%’e kadar

Fiziksel Özellikler;
Görünüm (20°C)                                                                                   viskoz bir sıvı
Kuru Madde (m/m)                                                                              yaklaşık 17%
pH değeri                                                                                                5.5-6.5
Viskozite (20 °C)                                                                                   2000 -f 3000cP
L170/1                                                                                                    yaklaşık 7000 cP
Bulanma noktası / şeffaflık noktası                                                    -1/1 °C

Hazırlanışı:
1. Sulforokanol’ü su içinde homojen olana kadar çözün
2. Rokamina K30 ekleyin, tümü çözünene kadar karıştırın.
3. Rokanol LN75/50 ve Rokamid KAD ekleyin, çözününceye kadar karıştırın
4. EDTA ve Üre ekleyin. Homojen olana kadar karıştırın.
4. pH değerini sitrik asitle 5.5-6.5’e ayarlayın ve kontrol edin.
5. İstenilen özelliklerde koku ve boya ekleyin.
6. İstenilen viskoziteyi elde etmek için yaklaşık olarak 1.0% NaCI ekleyin ve karıştırın.
7. Gaz çıkışı olana kadar ürünü kendi halinde bırakın.

Bu gönderiyi paylaş