PEG 400

PEG 400 düşük molekül ağırlıklı bir polietilen glikoldur. Berrak, renksiz, viskoz bir sıvıdır. Kısmen düşük toksisitesinden dolayı PEG 400, çeşitli farmasötik formülasyonlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.